Luftrenande växter för ditt sovrum

luftrenande växter i ett sovrum

Flera forskningsstudier har tittat närmare på gröna växters förmåga att rena vår luft. 1989 genomförde NASA en studie kallad “NASA Clean Air Study”. I studien ville man ha svar på om växter kunde användas som en naturlig luftrenare i stängda utrymmen, tex på en rymdstation, för att bli av med farliga föroreningar.

I NASAS forskning, som pågick under två år, identifierade man ett antal växter som fungerar som naturliga luftrenare – som hjälper oss att rena luften från föroreningar som bensen, formaldehyd och trichloroethylene

Det är dock värt att poängtera att de undersökningar som gjorts, inklusive NASA:s, har genomförsts i labratorier – det är därför svårt att veta säkert vilken effekt gröna växter har på luften i våra sovrum och på våra kontor. Här behövs mer forskning.

De bästa luftrenande växterna enligt NASA

Luftrenande växter - silverkalla och svärmorstunga
Svärmorstunga & Silverkalla – två luftrenande växter för att rena din luft inomhus

Svärmorstunga (Snake plant)

svärmorstunga luftrenande växt

Läs mer: Svärmorstunga – en komplett guide

Murgröna

murgröna - luftrenande växt

Benjaminfikus

benjaminfikus - luftrenande växt

Fredskalla

fredskalla - luftrenande växt

Silverkalla (Aglaonema Chinese Evergreen)

silverkalla - luftrenande växt

Krystantemum

krystantemum - luftrenande växt

Andra växter som har visats ha god luftrenande effekt i studier är..Elefantöra

Elefantöra - luftrenande växt

Läs mer: Elefantöra – fakta och skötselråd

Ampellilja

ampellilja - luftrenande växt

Läs mer: Ampellilja – fakta och skötselråd