Öppna ett insektshotell i din trädgård

Vad är ett insektshotell och vad ska det vara bra för? 

Insektshotell erbjuder olika typer av “rum” eller “boenden” speciellt utformade för att locka gäster som bin, humlor, nyckelpigor och andra insekter. Dessa små hotell är mer än bara en trevlig trädgårdsdekoration; det är en viktig del i bevarandet av den biologiska mångfalden i våra utemiljöer.

insektshotell

Ökad biologisk mångfald i trädgården

Genom att skapa en mångfald av boplatser för olika insekter, bidrar insektshotell till en rikare och mer mångfacetterad trädgård. Insekter är en viktig del av ekosystemet och varje art har sin egen roll att spela i den biologiska balansen.

Naturlig skadedjurskontroll

Vissa av de insekter som flyttar in i insektshotell, som nyckelpigor och vissa arter av bin, hjälper också till med naturlig skadedjurskontroll. De äter skadliga insekter och larver, vilket kan minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. Win, win för dig! 

Pollinering och jordförbättring

Bin och andra pollinerande insekter är ovärderliga för våra trädgårdar och för jordbruket i stort. De hjälper till att pollinera blommor, vilket i sin tur leder till frukt- och fröproduktion. Dessutom bidrar vissa insekter till jordförbättring genom att bryta ner organiskt material och förbättra jordens struktur och näringsinnehåll.

Skötsel och underhåll av ditt insektshotell

Vart hotell kräver sin vaktmästare. För att maximera insektshotellets fördelar och livslängd krävs regelbunden skötsel och underhåll. Här följer några tips på hur du bäst tar hand om ditt hotell.

Inspektion: Regelbunden kontroll av insektshotellet är viktigt för att se till att det inte blivit skadat av väder eller djur. Kontrollera också att de olika “rummen” fortfarande är attraktiva och funktionella för insekterna.

Rengöring: Många insektshotell är självrengörande till viss del, men det kan ändå vara bra att ta bort dött organiskt material eller tomma kokonger en gång per år.

Placering: Se till att hotellet är skyddat från extremt väder som starka vindar eller kraftigt regn, men samtidigt tillräckligt exponerat för att locka insekter.

Uppdatering: Om du märker att vissa delar av hotellet inte används, eller om nya typer av insekter börjar besöka din trädgård, kan det vara dags att se över om du behöver renovera eller uppdatera “möblemanget”. 

insektshotell

Saker att undvika

Skadedjursbekämpning i närheten av ditt insektshotell 

Det kan vara frestande att använda insektsmedel för att bekämpa skadegörare i trädgården, men tänk på att dessa också kan vara skadliga för de nyttodjur som bor i ditt  hotell.

Felaktiga material 

Undvik material som kan vara skadliga för insekter, som behandlat trä eller giftiga färger.

Överfyllning 

Det kan vara frestande att fylla varje liten vrå med material, men insekter behöver också öppna ytor.

Att tänka på när du köper ett insektshotell

Material: Välj ett insektshotell tillverkat av naturmaterial som trä, bambu eller halm. Undvik behandlat eller målat trä som kan innehålla skadliga kemikalier.

Storlek och form: Ett större insektshotell är inte alltid bättre. Fokusera på att välja en modell som passar den plats du har tänkt placera det på, och den typ av insekter du hoppas attrahera.

Olika “rum”: Ett bra insektshotell har olika sektioner anpassade för olika insektsarter. Se till att det finns en blandning av rör, hål och andra boenden som kan tilltala en mångfald av insekter.

För pollinerare: Om du är särskilt intresserad av att stödja pollinatörer som bin och fjärilar, sök efter insektshotell med små rör och hål som är idealiska för dessa arter.

För rovdjur: Om du hoppas på att naturligt kontrollera skadedjur, titta efter insektshotell som inkluderar större öppningar och platser där rovinsekter som nyckelpigor och spindlar kan hitta boende.

För mångfald: Om du helt enkelt vill öka den biologiska mångfalden i din trädgård, välj ett insektshotell med en blandning av olika “rum” och boenden.

ett stort insektshotell