Så blir du av med trips – bekämpa ohyran

Vad ÄR trips och hur vet jag att det är tips som har angripit mina växter? 

Tripsar, också kallade blåsfotingar och millimetrar, är en långsmal liten insekt på 0,5-3 mm. I Sverige finns runt 120 olika arter av tripsar varav runt hälften betecknas som skadedjur. Det finns dock också en del trips som gör nytta genom att äta upp andra skadedjur eller sprida pollen. Här kommer vi dock koncentrera oss på de tripsar vi betecknar som ohyra. Odjuren som livnär sig på att suga ut växtsaften ur våra växter för att lämnar de gröna bladen ledsna.

Om du noterat att en eller flera av dina växter tett sig lite hängiga på sistone kan det vara en god idé att undersöka bladens undersida. Tripsen lämnar små svarta prickar (tripsbajs) efter sig, och om du tittar noga kan du också se små trips som rör sig. De är vanligtvis svarta eller bruna. 

Tripsarna suger bokstavligen musten ur växterna genom att kalasa på växtsaft. Detta skapar silvriga områden i bladen, något som leder till näringsbrist och gör att bladen till slut torkar ut och dör. 

Trips angrepp på krukväxt
Växt som drabbats av trips.

Artikeln innehåller annonslänkar.

Metoder för att bli av med trips (millimetrar & blåsfotingar)

Så här bekämpar du effektivt trips.

 1. Isolera drabbade växter

  Först – undersök samtliga växter noga. Drabbade växter bör genast isoleras för att inte sprida tripsen vidare! Duscha av växten och var nogrann med att duscha både ovan- och undersidan av bladen.

 2. Behandla trips med såpa

  Spraya bladen (glöm inte undersidan!) på dina växter med en växtsåpa   (du kan också blanda din egen växtsåpa. Se recept längre ner).

  Vi rekommenderar att du sprayar samtliga växter – även växter utan synliga angrepp. Trips sprider sig snabbt och det är inte ovanligt att flera växter har ett påbörjat, men ännu inte synligt, angrepp.  

  Om du har haft ett lindrigt angrepp kan växtsåpan räcka. Annars bör du gå vidare till steg 3..

 3. Nyttodjuren Tripsrovskvalster och Orius tillsammans med klisterskivor

  Nyttodjur är en miljövänlig, helt ofarlig och väldigt effektiv metod som vi starkt rekommenderar framför kemiska bekämpningsmedel. 

  Tripsrovskvalster är ett väldigt effektivt nyttodjur som smaskar i sig tripsens ägg och därmed förhindrar nya tripsar från att utvecklas. Funkar utmärkt både preventivt och under ett pågående mindre angrepp! 

  För mindre angrepp räcker det oftast att använda sig av tripsrovskvalster, men vill du vara på den säkra sidan kombinerar du dessa med Orius och klisterskivor

  Orius är också den ett effektivt nyttodjur som äter upp tripsar i larvstadium såväl som vuxna trips. Denna rekommenderas ofta för större angrepp. Undvik att ha fönster öppna efter att du fått hem dina orius då de annars lätt smiter ut. 

  Kombinera gärna nyttodjuren med gula klisterskivor – dessa lockar till sig de vuxna tripsen. 

  Utöver att Orius och Tripsrovskvalster fokuserar på olika stadium av tripsens utveckling så har de också lite olika hunger för olika sorters trips. Då det finns många olika tripsarter, och det är omöjligt att veta vilken sort som drabbats just dina växter, kan det vara extra effektivt att kombinera dessa. 

  Triprovskvalster mot trips

 4. Kemiskt bekämpningsmedel

  Vill du inte använda dig av nyttodjur så finns också kemiska bekämpningsmedel tillgängliga. Här hittar du näringspinnar med insektsmedel.

Så här undviker du att få trips – preventiva åtgärder

 1. Trips tycker om en torr och varm miljö. Precis som det ofta är inne hos oss vintertid. Höj luftfuktigheten genom att duscha dina växter ofta och/eller ta hjälp av en luftfuktare. 
 2. Använd växtvårdsspray på dina växter – friska och glada växter står sig bättre mot ett eventuellt angrepp. Neemolja är också ett populärt medel för detta. 

Såpa mot trips – recept på såpavatten

1 dl såpa

9 dl vatten

1 tsk t-sprit (kan uteslutas för en snällare kur)

Skaka blandningen och spraya växterna noggrant – kom ihåg bladens undersida. Spraya växterna minst 3 gånger med ungefär en veckas mellanrum. Undvik att ha nysprayade växter som ännu har blöta blad i solljus då bladen kan bli brända.

vanliga tripsar

Vanliga frågor och svar om tripsar

 1. Kan trips leva i jorden? 

  Ja, vissa arter av trips lever i jorden under deras larvstadie där de lever av växtrötter och organiskt material. 

  Om tripsangreppet är allvarligt kan det vara hjälpsamt att ta bort växten ur jorden, rengöra rötterna noggrant och plantera om i ny jord. Men vanligtvis bör råden vi har gått igenom i artikeln räcka.

 2. Var lägger tripsen sina ägg?

  Trips lägger vanligtvis sina ägg i växtvävnaden, placeringen kan variera beroende på arten. Många tripsarter lägger sina ägg i de mjuka delarna av växten, såsom blommor, knoppar eller på undersidan av bladen. Äggen är ofta inbäddade i vävnaden och kan vara svåra att se med blotta ögat.

  En del arter kan också lägga ägg i stjälkarna eller i växtens rötter.

 3. Kan man dränka trips?

  Nja, dränkning är inte den mest effektiva metoden för att bekämpa trips, men det kan ha en viss påverkan, särskilt på de tripsar som befinner sig på växtens yta.

 4. Kan trips överleva utan växter?

  De flesta tripsarter lever på växtsaft och utan tillgång till växter att smaska på får vuxna trips och deras larver svårt att överleva. De kan klara sig en kort tid utan värdväxter, beroende på art och miljöförhållanden, men till slut dör tripsarna ut.

 5. Hur lång tid tar det att bli av med trips?

  Tiden det tar att bli av med ett tripsangrepp kan variera beroende på flera faktorer, inklusive svårighetsgraden av angreppet, de metoder som används för att bekämpa dem, typen av växt(er) som är angripna, och den specifika arten av trips.

  Om angreppet upptäcks tidigt och åtgärder vidtas snabbt, kan den vanligtvis kontrolleras inom några veckor. Om tripsangreppet är mer utbredd och har fått tid att etablera sig, kan det ta flera månader att helt eliminera ohyran.

  Vissa behandlingsmetoder, såsom användning av nyttodjur, kan ge snabbare resultat än andra.

  Nota bene! Efter en framgångsrik behandling är det viktigt att fortsätta övervaka växterna för att säkerställa att tripsen inte kommit tillbaka. Trips kan tyvärr vara envisa, och det kan krävas flera behandlingar och en kombination av metoder för att helt bli av med dem

 6. Hur vet jag att jag har blivit av med tripsen? 

  Att vara helt säker på att du har blivit av med tripsen kan vara lite klurigt, men här är några sätt att fastställa om tripsen har försvunnit för gott:

  Inga synliga symptom: Genom att noggrant granska växten eller växterna efter nya tecken på tripsangrepp, som missfärgade eller skadade blad, kan du få en indikation på om tripsen har försvunnit.

  Inga vuxna eller larver: En detaljerad inspektion med ett förstoringsglas som inte avslöjar vuxna trips eller deras larver under flera genomgångar tyder på ett positivt resultat.

  Använd limfällor: Gula limfällor nära de infekterade växterna attraherar flygande insekter, inklusive trips. Om fällorna förblir fria från trips under en period på flera veckor, ger det ytterligare bevis på att problemet är under kontroll.

  Ny tillväxt är frisk: Om du ser att nya blad på dina växter ser sunda och glada ut, utan tecken på tripskador, tyder detta på att tripsen övergett skutan.

 7. Hur ofta ska jag spraya med såpavatten?

  Du bör behandla dina växter minst 3 gånger med ungefär en veckas mellanrum. Upprepa ytterligare om nödvändigt.